Gmina Książ Wielki

ksiaz

Kościół parafialny św. Wojciecha w Książu Wielkim,, fot. Mariusz Jabłoński

 

Tablica informacyjna szlaku w Książu Wielkim

Wydarzenia z sierpnia 1914 roku

Po wymarszu z Oleandrów 6 sierpnia –I Kompania Kadrowa wkroczyła wieczorem do Słomnik, następnego dnia krótko przed południem – do Miechowa. 7 sierpnia 1914 roku wyruszył z Krakowa liczący około 500 osób oddział Mieczysława Norwida-Neugebauera oraz sam Józef Piłsudski i szef jego sztabu Kazimierz Sosnkowski. Do Miechowa przybyli 8 sierpnia. Tam na rozkaz Józefa Piłsudskiego Tadeusz Kasprzycki, dowódca Kadrówki, przeszedł do pracy w sztabie, jego miejsce zajął zaś Kazimierz Herwin-Piątek. Także w Miechowie uformowano II Kompanię pod dowództwem Stanisława Zosika-Tessaro i III Kompanię na czele z Wacławem Scaevolą-Wieczorkiewiczem. Odczytano także odezwę Rządu Narodowego, a także nakazano zamianę napisów na budynkach publicznych z języka rosyjskiego na język polski. Po męczącym dniu żołnierze udali się na spoczynek, komendant Piłsudski oraz jego sztab przenocowali w zamku Wielopolskich w Książu Wielkim. Następnego dnia, jak wspominał Stefan Pomarański, członkowie Kompanii wyruszyli z Miechowa w dalszą drogę, obiad zjedli w Książu Wielkim, a następnie, jadąc na wozach, dotarli wieczorem do Jędrzejowa. Fragment odezwy z 10 sierpnia 1914 r. Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, reprezentującej Rząd Narodowy:

Na ziemię polską zaboru rosyjskiego, do kraju niewoli i najokrutniejszego gwałtu wszedł polski żołnierz. Strzelcy zdobyli Miechów i okoliczne miejscowości i w zupełnym porozumieniu z armią austriacką maszerują na Jędrzejów – Kielce ku Warszawie. Ludność wita z entuzjazmem znak ORŁA BIAŁEGO (…) Bracia! Wyzwoliła się dusza Narodu z niewiary we własne siły. Śmiały marsz strzelców polskich do Królestwa postawił sprawę polską. Nieugięta dążność do Niepodległości przetwarza się w czyn, w rzeczywistość!

 

Książ Wielki na trasie Kadrówki
Gazeta Krakowska z 1-2 sierpnia 2015, s. 14