Gmina Michałowice

Tablica informacyjna szlaku w Michałowicach

Rankiem 6 sierpnia 1914 r. Pierwsza Kompania Kadrowa, która niedługo wcześniej wyruszyła z krakowskich Oleandrów, osiągnęła granicę zaborów austriackiego i rosyjskiego. Po minięciu słupów granicznych dowódca
oddziału, Tadeusz Kasprzycki „Zbigniew”, ustawił strzelców w dwuszeregu. Było około godziny 9.45. Wzruszony Kasprzycki, widząc przed sobą Michałowice i ziemię należącą do zaboru rosyjskiego, powiedział do swoich żołnierzy: „Koledzy! Weszliśmy na ziemię Królestwa Polskiego, jako pierwszy od 31 roku oddział regularnego wojska polskiego. Powitajmy tę ziemię po żołniersku! Baczność! Prezentuj broń! Kompania w prawo – patrz!”. Kompanię poprzedzały patrol ułański Władysława Beliny-Prażmowskiego Prażmowskiego i wywiadowcy z „oddziału beków”. Po wejściu do Michałowic strzelcy odpoczęli w pobliskim dworze w Podedworzu, gdzie hrabia Dąbrowski podjął ich obiadem. Kilku ochotników zgłosiło się tutaj do szeregów strzeleckich. W budynku urzędu gminy znaleźli dwa rewolwery typu nagan, które wzięli oficerowie. Po południu wyruszyli dalej, w kierunku Słomnik. Po drodze niszczyli napotykane napisy w języku rosyjskim.Obalenie słupów granicznych w Michałowicach upamiętnia obelisk wzniesiony w latach 30. Na zwieńczonym orłem strzeleckim pomniku znajduje się napis: „W tym miejscu na rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego I Kompania Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku idąc w bój o honor.

I Kompania Kadrowa wkracza na ziemie Królestwa Polskiego
Gazeta Krakowska z 11-12 lipca 2015, s. 10