0

Kazimierz Jan Piątek ps. Herwin (1886-1915)

Kazimierz_Herwin-Piątek

Urodził się 2 marca 1886 r. w Krakowie jako syn malarza pokojowego Pawła i Marii z Nalepów. W latach 1898–1905 uczęszczał do Gimnazjum świętego Jacka. Po maturze podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie – najpierw jako pomocnik muzealny, a następnie adiunkt etatowy (konserwator zabytków) w XI randze. W latach 1910 – 1911 odbył obowiązkową służbę wojskową w 13 pułku piechoty armii austro-węgierskiej w Krakowie. Na przełomie 1911 i 1912 r. został członkiem Związku Strzeleckiego, w imieniu którego zakłada w podkrakowskich wsiach organizacje strzeleckie. W kolejności: był komendantem organizacji w Izdebniku, organizacji podgórskiej, a w 1913 r. tworzył obwód krakowski. W szkole oficerskiej działającej w Związku wykładał taktykę zarówno na kursie niższym, jak i wyższym (w 1913 r.). Był instruktorem obozu letniego w Stróży. Wyróżnił się w sędziowanym przez Piłsudskiego konkursie miesięcznika „Strzelec” na rozwiązanie taktyczne zadania aplikacyjnego na szczeblu wydzielonego baonu piechoty. Przewidziany na dowódcę Kadrówki, nie mógł, jako austriacki oficer rezerwy, figurować na tym stanowisku, wyruszył więc jako dowódca pierwszego plutonu, by 8 sierpnia już poza granicami zaboru austriackiego, w Miechowie, przejął dowództwo Kompanii, na której czele 12 sierpnia wkroczył do Kielc. 26 września 1914 r. przejął po poruczniku M. Kukielu dowództwo VI baonu, a potem V po kapitanie W. Rylskim. W październiku awansował na stopień kapitana. Walczył pod Uciskowem i Stróżyskami, w widłach Wisły i Dunajca oraz pod Laskami. 17 listopada pod Krzywopłotami przejął dowództwo I baonu po mjr. M. Trojanowskim „Rysiu”. Pod £owczówkiem dowodził II baonem i został 23 grudnia 1914 r. ciężko ranny. Po rekonwalescencji wrócił na front i podczas walk o wzgórze Kozinek-Płaczkowice pod Konarami został 19 maja 1915 r. znów ciężko ranny. Rana okazała się śmiertelna – następnego dnia zmarł. Został pochowany w lasku we wsi Pęcławice pod Konarami.

Jacek M. Majchrowski,

fragment książki Pierwsza Kompania Kadrowa, Portret oddziału, Fundacja Centrum Dokumentacji czynu niepodległościowego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014

webadmin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *